005 Graad R 5

GRAAD R

In Graad R speel, leer en groei ons saam.

Ons strewe daarna om vir elke leerder ’n goed gestruktureerde en stimulerende omgewing te skep binne-in die klaskamer sowel as op die speelgrond sodat elke kind holisties kan ontwikkel.

Die speelterrein sluit in ’n fietsrybaan (skopfietse, fietse en kaskarre), water- en sandspel, swaaie, ’n pophuis en vele meer. Die terrein se klim- en klouterapparaat maak dit moontlik dat daar besonder goeie fisiese en sosiale ontwikkeling plaasvind.

Die KABV sowel as R Maths en die Stellar-taalprogramme word gevolg om verskillende vaardighede te ontwikkel en in te oefen. ’n Leer-deur-te-speel-benadering word in ons klasse gevolg. Klein klasgroottes verseker dat ons individuele aandag aan leerders kan skenk.

Ons bied die volgende:

 • Skeppende aktiwiteite
 • Rekenaars (Cami-program)
 • Musiek vir ons Kleintjies
 • Oog- en gehoorsiftings deur professionele instansies
 • Uitstappies
 • Eisteddfod
 • Buitemuurse aktiwiteite (Rugga Roots, Monkeynastix, Playball, Kinderkinetika, Crazy Splash, Forza, Kuns)

Keuring vir hierdie klasse vind in Augustus plaas. Ons sal u per brief verwittig of u kleuter toegelaat is. Met toelating sal u besonderhede ontvang oor benodigdhede, onderriggeld, kleredrag, oueraande, skooltye, uitstappies en vorderingsverslae.

Skooltye: Maandag tot Vrydag 07:30 tot 12:15

BAIE BELANGRIK

’n Gebalanseerde dagprogram word aangebied om aan elke kind net die beste te bied. Daar word seker gemaak dat elke kind in totaliteit ontwikkel en groei deur individuele aandag aan elke leerder te gee. Die Gr. R-groep vorm deel van die Grondslagfase en departementele voorskrifte word toegepas.

Elke leerder ontvang opleiding in die gebruik van die rekenaar. Hulle werk hoofsaaklik op die Cami-program.

Oog- en gehoorsiftingstoetse word jaarliks deur ’n spraak- en gehoorterapeut asook ’n optometris gedoen om sodoende enige struikelblokke tot leer ten opsigte van gehoor en sig te identifiseer.

Luisterontwikkelingsklasse word aangebied wat ondersteunend is vir die leerder se lees- en klankvermoë. Leerders met spraak- en/of taalprobleme word verwys en ontvang terapie op ’n privaat basis.

Privaat sessies word ook tydens skooltyd op die skoolterrein aangebied deur Emma Swanepoel.

PLAYBALL

Deur sport as middel te gebruik, bied ons kinders ’n goeie basis waaruit elke aspek van hul lewens ontwikkel kan word. Die doel van Playball is om jong kinders bekend te stel aan konstruktiewe en aangename sportdeelname deur middel van verskillende ouderdomsprogramme. Al die programme het ’n “multi-aktiwiteit”-benadering, wat ’n bekwame fondament verseker in al die gewilde sport wat op skool gespeel word.

Hierdie klasse word weekliks by die skool aangebied. Kry ’n inskrywingsvorm en meer inligting by u kind se klasonderwyser.

MONKEYNASTIX

Monkeynastix is ’n bewegingsontwikkelingsprogram wat die kind in sy totaliteit ontwikkel.

Die program wat ons volg bevorder die volgende:

 • Gesonde leefstyl
 • Stamina
 • Koördinasie
 • Balans
 • Sosiale vaardighede
 • Skoolgereedheid
 • Fyn- en grootmotoriese ontwikkeling
 • Ritme/musiek

Jou kind se welstand en ontwikkeling is ons nommer 1-prioriteit.

Apparaat:

Ons apparaat is die sleutel tot die sukses van ’n Monkeynastix-klas. ’n Groot verskeidenheid van aktiwiteite kan gedoen word en verskillende vaardighede word op elke apparaat ontwikkel. ’n Kombinasie van die verskillende apparate, en die progressie van aktiwiteite op die apparaat, help hulle om ’n vaardigheid te bemeester.

CRAZY SPLASH SWIM SCHOOL

Doelwitte behels die volgende:

 • om studente so gou moonlik te leer om waterveilig te wees en daarna na die gimnasium te vorder om die verskillende swemstyle aan te leer
 • om studente te inspireer om hul doelwitte te bereik volgens die beste van hul vermoë
 • om studente se sportmanskap te ontwikkel
 • om studente fisies, emosioneel en sosiaal te onwikkel
 • om studente te leer dat elke mens se behoeftes en talente verskil
 • om studente opgewonde te maak om elke week te kom swem en dit baie te geniet

RUGGA ROOTS

Ons kweek ’n liefde vir rugby.

RUGGA ROOTS is ’n opwindende buitemuurse rugbyprogram, gefokus op die kweek van ’n liefde vir rugby, sport en deelname. Seuns en meisies tussen 3 en 13 jaar oud is welkom om by ons prettige en gestruktureerde program aan te sluit. Ons slagspreuk, “Grassroots to Greatness”, is nie net op die sportveld van toepassing nie, maar ook in baie aspekte van die lewe, aangesien ons program ook verskeie situasies aanspreek en fisieke groei en ontwikkeling stimuleer.

Rugby is die gesig van ons program, maar dit behels ook die volgende:

Balvaardighede soos, maar nie beperk nie tot, gooi en vang, dribbel, skop en mik na ’n teiken.

Hand-oogkoördinasie: Die vermoë van die sigstelsel om die inligting wat deur die oë ontvang word te koördineer om die hande in die regte rigting te beheer, te lei en te stuur.

Fyn- en grootmotoriese vaardighede: Klein bewegings, soos die optel van klein voorwerpe, en groter bewegings, soos om om te rol en te sit.

Fisieke ontwikkeling: Dit behels die ontwikkeling van beheer oor die liggaam, spesifiek die spiere en fisiese koördinasie.

Veiligheid: Een van ons belangrikste fokuspunte is die aanleer van korrekte tegnieke wanneer rugby gespeel word om die spel veilig te hou.

Positiewe selfbeeld: Ons streef daarna om enige kind se algehele sin vir selfwaarde en persoonlike waardes deur sportmanskap te bevorder.

Dissipline: Ons glo kinders geniet gesonde dissipline deur te luister en saam te werk.

Genotvolle ervaring: Die enigste manier om effektiewe vaardighede af te rig is deur seker te maak die kinders geniet die program en het baie pret terwyl hulle leer!

SPIRALMOON KIDZ ARTZ

SpiralMoon Kidz Artz… kunsklasse met ’n bang!

Dit is kinders met ’n passie vir die kunste en ’n juffrou wat hierdie kinders groot hoogtes wil laat bereik.

JUMP AHEAD KINDERKINETIKA

“For a better, healthier and smarter child”

Kinderkinetika word weekliks aangebied by Worcester-Oos. Die kinders geniet die verskillende aktiwiteite wat gedoen word en ontwikkel op ’n genotvolle manier deur te “speel”.

Wat is Kinderkinetika?

Kinderkinetika bied wetenskaplik gefundeerde bewegingsontwikkelingsprogramme vir kinders aan van geboorte tot 13 jaar. Daar word gefokus op die kind se totale ontwikkeling vanuit ’n grootmotoriese oogpunt.

Die Kinderkinetika-program fokus ook op die rehabilitering van fisiese, psigo-motoriese en/of neuro-motoriese agterstande. Dit is belangrik dat die grootspiervaardighede eers ontwikkel voordat die fyner spiervaardighede optimaal bemeester kan word. Die ontwikkeling van motoriese vaardighede kan ook skoolprestasie verbeter en lees- en leerprobleme voorkom of verbeter.

Vaardighede/komponente wat aangespreek word:

 • Grootspierontwikkeling
 • Sportvaardighede
 • Algehele fiksheid en welstand
 • Lae spiertonus
 • Lees- en skryfprobleme
 • Aandagspan en konsentrasie
 • Motoriese beplanning
 • Balans
 • Koördinasie
 • Balvaardighede
 • Vestibulêre vaardighede
 • Refleksprobleme
 • Fynmotoriese vaardighede
 • Premature babas

 Programme:

 • Kleuterprogram (2 – 7 jaar)
 • Sportontwikkeling en algehele fiksheidsprogram (7 – 13 jaar)
 • Babastimulasie
 • Welstandsprogram
 • Aangepaste/Remediërende program (individueel)

Kwalifikasies:

 • SC-graad – Menslike Bewegingskunde
 • Honneursgraad in Kinderkinetika
 • Behoort aan die raad SAPIK (Suid-Afrikaanse Professionele Instituut vir Kinderkinetika)

Vir meer inligting, kontak gerus vir Mareli Holtzhausen by 082 336 4397 of mkinetika@gmail.com.

Video: Wat is Kinderkinetika:

Video: Kleuterprogram:

Video: Babaprogram:

Forza Tennis Akademie is in die mooie Worcester geleë. Ons het ’n holistiese benadering tot afrigting. Elke speler is vir ons uniek en daarom fokus ons nie net op prestasie nie, maar gee ons ook aandag aan die emosionele, geestelike en fisiese vordering van die speler. Hier by Forza Tennis wil ons ’n liefde kweek by die kinders vir tennis. Ons bevorder ook oog-handkoördinasie, balans, balvaardighede en nog meer.

Spelers kan privaat of groepafrigting kry. Forza Tennis bied ook toernooie en vakansieklinieke aan.  Wilson-toerusting en -klere kan ook deur ons bestel word.

Kontak gerus vir Annelise Human by 083 227 9290 of besoek ons by www.forzatennis.co.za.

Laerskool Worcester-Oos bied wonderlike nasorgfasiliteite vir ons Graad R-maats. Maats kry tyd om te speel en ook om in die middae te slaap. Middagete is ook hierby ingesluit. Graad R-maats neem ook deel aan sport waarheen hulle vergesel word en vanwaar hulle ook teruggeneem word na die nasorggronde. Die Graad R-maats het hul eie nasorgterrein in ’n baie veilige en beskermde omgewing.