FASES

Graad R tot 3 Grondslagfase
Graad 4 tot 6 Intermediêre fase
Graad 7 Senior fase

AKADEMIES

Die akademiese ontwikkeling van elke leerder bly vir ons die belangrikste aspek. KABV word deur opgeleide personeel aangebied. Vanaf Gr R – Gr 7 is daar drie klasse per graadgroep. Ons maak van ‘n verskeidenheid leerprogramme gebruik. Leerders in veral grade 1, 2 en 4 ontvang op ‘n gereelde basis onderrig deur middel van die interaktiewe witbord.

Skooltye:

Gr 1 – Maandag tot Donderdag: 07:30 – 13:00 / Vrydag: 07:30 – 12:30
Gr 2 – Maandag tot Vrydag: 07:30 – 13:00
Gr 3 – Maandag tot Donderdag: 07:30 – 13:00 / Vrydag: 07:30 – 13:00
Gr 4-7 – Maandag tot Donderdag: 07:30 – 13:00 / Vrydag: 07:30 – 13:00

LEERAREAS

Graad 7

Afrikaans
Engels
Xhosa
Wiskunde
NW
TEG
EBW
SW
LO
KK

Graad 4-6

Afrikaans
Engels
Xhosa
Wiskunde
NW/TEG
SW
LV

Graad R-3

Huistaal (Afrikaans)
Eerste addisionele taal (Engels)
Wiskunde
Lewensvaardighede:

  • Aanvangskennis
  • Persoonlike- en sosiale welstand
  • Skeppende kunste
  • Liggaamlike opvoeding

BUITEMUURS, KULTUUR EN AKADEMIES

Ons skool beskik oor uitstaande Grondslagfase en Intersen kore.

`n Musiekonderwyseres onderrig `n verskeidenheid musiekinstrumente tydens en na skool, teen ‘n privaattarief.

Deelname aan die plaaslike Eisteddfod word aangemoedig. Dit vind tweejaarliks plaas.

`n Baie aktiewe klub word by die skool bedryf. Die kinders besoek verskillende plekke en gaan gereeld op uitstappies en kampe. Ons fokus op ons liefde vir God, die natuur, ons medemens en arbeid.

Die CJA-vereniging lewer `n waardevolle bydrae tot die geestelike verryking van ons leerders.

Ons beskik oor ‘n aktiewe skaakklub wat gereeld aan kompetisies deelneem.

Die Graad 7’s besoek jaarliks Die Burger Strandhuis.
Die Graad 5’s besoek jaarliks die SOS-kamp te Villiersdorp.
Die Graad 3’s besoek Kaapstad.
Die GF besoek jaarliks die HB Thom Teater.

‘n Besonder goed toegeruste biblioteek word gereeld tydens skool en na-ure besoek. Mediaprefekte verrig hier uitstekende diens.

Leerders word die geleentheid gebied om ook op dié terrein hul woord te doen. Ons leerders neem jaarliks aan die ATKV Redenaarkompetisie deel.

Rekenaaropleiding word in ‘n goed toegeruste rekenaarlokaal aan alle leerders aangebied. Die Speelgroepie tot Graad 3 volg die Cami-program. Gr 4 – Gr 7 volg die Knowledge Network program.

Blootstelling op dié gebied is vir ons ‘n prioriteit . Alle klasse vanaf Gr 4-7 neem aan die AMESA Olimpiade deel. Alle klasse vanaf Graad 1-7 neem aan Living Maths deel.

Leerders vanaf Gr 1-7 word aangemoedig om aan eksterne akademiese eksamens soos Conquesta deel te neem.

Die kunsklasse van alle leerders van Gr 1-7 word deur deeltydse kollegas aangebied.

Ons bied ‘n puik nasorg aan. Die kinders word verdeel in verskillende ouderdomme. Hulle is die heeltyd onder volwasse toesig in ‘n veilige omgewing. ‘n Klein middagete word ook aangebied.

SOMERSPORT

Sport

Graad 1-3

Graad 4-7

Atletiek X X
Tennis X X
Krieket X
Mini-Krieket X Lewensvaardighede

WINTERSPORT

Sport

Graad 1-3

Graad 4-7

Mini-Hokkie X
Volveld-Hokkie X
Mini-Netbal X
Netbal X
Mini-Rugby X
Rugby X

Die inoefening van vaardighede is vir ons baie belangrik. In die winter is die tye sodanig geskeduleer dat die leerders aan beide rugby en hokkie kan deelneem. Ons wil graag die leerders aan soveel moontlik sportsoorte blootstelling gee. Daarom moedig ons hulle aan om aan ‘n somer sowel as ‘n wintersport deel te neem.