Graad R

Keuring vir hierdie klasse vind in Augustus plaas. Ons sal u per brief verwittig of u kleuter toegelaat is. Met toelating sal u besonderhede ontvang oor benodigdhede, onderriggeld, kleredrag, oueraande, skooltye, uitstappies en vorderingsverslae.

Ons beskik oor ‘n waterspelarea wat, veral in die somer, baie genotvol is. Die terrein se klim- en klouterapparaat maak dit moontlik dat daar besonder goeie fisiese en sosiale ontwikkeling plaasvind. Die speelarea het ook ‘n fietsrybaan waar die kleuters heerlik op fietse, skopfietse en kiskarre baljaar.

Skooltye: Maandag tot Vrydag: 07:30 tot 12:15

BAIE BELANGRIK

‘n Gebalanseerde dagprogram word aangebied om aan u kleuter net die beste te bied. Daar word seker gemaak dat elke kind in totaliteit opgevoed word deur individuele aandag aan elke kleuter te gee. Die Gr R-groep vorm deel van die Grondslagfase en departementele voorskrifte word toegepas.

Elke kleuter ontvang opleiding in die gebruik van die rekenaar. Hulle werk hoofsaaklik op die Cami program.

Oog- en gehoorsiftingstoetse word jaarliks deur professionele persone gedoen.

Luisterontwikkelingsklasse word aangebied wat ondersteunend is vir die leerder se lees- en klankvermoë. Leerders met spraak- en of taalprobleme word verwys en ontvang terapie op `n privaatbasis.

Ons kreatiewe en innemende benadering tot beweging moedig kinders aan om te leer en te ontwikkel in ‘n veilige, fUNtastiese omgewing! Monkeynastix is ​​’n breë holistiese program wat kreatiwiteit en musiek kombineer met basiese opleiding in buigsaamheid, balans, sterkte, behendigheid, koördinasie en liggaamsbewustheid. Jou kind sal van elke energieverpakte sessie hou en leer.

Hierdie klasse word weekliks by die skool aangebied. Kry ‘n inskrywingsvorm en meer inligting by u kind se juffrou.

Monkeynastix Official Homepage | Enroll Your Child Today

Deur sport as middel te gebruik, bied ons kinders ‘n goeie basis waaruit elke aspek van hul lewens ontwikkel kan word. Die doel van Playball is om jong kinders bekend te stel aan konstruktiewe en aangename sportdeelname deur middel van verskillende ouderdomsprogramme. Al die programme het ‘n “multi-aktiwiteit” -benadering, wat ‘n bekwame fondament verseker in al die populêre sport wat op skool gespeel word.

Hierdie klasse word weekliks by die skool aangebied. Kry ‘n inskrywingsvorm en meer inligting by u kind se juffrou.

Laerskool Worcester-Oos bied wonderlike nasorgfasiliteite vir ons Gr R maats. Maats kry ‘n tyd om te speel en ook om in die middae te slaap. Middagete is ook hierby ingesluit. Gr. R maats neem ook deel in sport waarheen hul vergesel sal word en weer terug geneem sal word na die nasorggronde. Die Graad R maats het hul eie nasorgterrein in ‘n baie veilige en beskermde omgewing.