OOR ONS

Laerskool Worcester-Oos is ‘n Afrikaans medium skool geleë in die Bolandse dorp, Worcester. Die leerder tal vanaf die Speelgroepie tot Gr 7 is ongeveer 660. Daar is vanaf Pre-primêr tot Gr 7, 3 klasse per graad. Die Speelgroepie het 4 klasse.

BAIE BELANGRIK

Visie

Uitnemende onderwys lei tot goed toegeruste en gebalanseerde leerders.

Missie

Laerskool Worcester-Oos streef daarna om ‘n Opvoedkundige Sentrum van Uitnemendheid te wees deur:

 • Opvoeding aan die leerder in sy volle totaliteit
 • Leerders se volle potensiaal te ontwikkel
 • Leerders goed toe te rus vir hul lewenspad

Hierdie missie word ondersteun deur:

 • ons naaste en ander se eiendom te respekteer
 • leerders se volle potensiaal op alle terreine te ontwikkel
 • gedissiplineerd, betroubaar, stiptelik en netjies te wees
 • ons skool se goeie naam te alle tye en op alle plekke uit te bou en hoog te hou
  lojaliteit te bevorder
 • ouer betrokkenheid en welwillendheid aan te moedig
 • ‘n skool atmosfeer te skep sodat opvoeding en onderwys vir alle rolspelers ‘n genotvolle ervaring mag wees
 • ons skoolreëls wat kortliks saamgevat word, naamlik: respek vir jouself en vir ander deur verantwoordelik te wees en deur nie te steur nie.

‘n Volledige dissiplinêre beleidstuk is op aanvraag by die skool beskikbaar.

Die OOV (Ouer Onderwysers Vereniging) is verantwoordelik vir verskeie fondsinsamelingsprojekte en hul is jaarliks baie suksesvol daarmee. Dit sluit die volgende in:

 • Beesloop
 • Draf- en Stap
 • Gholfdag
 • Prettrap
 • Koekverkopings
 • Verversings/verkope by Kleure atletiek
 • Verversings/verkope by sportdae

Ouers se entoesiasme en leiding maak van bogenoemde fondsinsamelings ‘n reuse sukses. Die nuwe ouers wat jaarliks as klasverteenwoordigers gekies word, bring ook nuwe en vars idees. Ons maak baie staat op ouerbetrokkenheid en is trots om te kan sê dat ons ouers hul deel doen.

Die Skoolreëls is gebaseer op 3 hoofbeginsels

 1. Respek
 2. Verantwoordelikheid
 3. Nie steur nie

Gedragskode vir leerders (volledige een is by skool beskikbaar)

Regte Verantwoordelikhede
Te studeer
 • Nie ander te steur nie
 • Werkopdragte uit te voer
 • Tuiswerk gereeld te doen
Veilig te wees
 • Geen voorwerpe in besit te hê wat ander kan beseer nie
 • Nie ander leerders in gevaar te stel nie
Gelukkig te wees
 • Nie spot te dryf met medeleerders nie
 • Ander leerders se ras, kleur en godsdiens te respekteer
Na geluister te word
 • Aandag gee as opdragte gegee word
 • Stilbly as ander praat
 • Ook na sy/haar medeleerders te luister
Tyd oordeelkundig te gebruik
 • Saamwerk met die opvoeder
 • Skool daagliks bywoon en nie laat kom nie
 • Ander se tyd as kosbaar te beskou
Wedersydse respek te openbaar
 • Ander mense en hul eiendom respekteer
 • Verantwoordelik optree
 • Skooldrag, skool-en nasionale simbole te respekteer
 • Medeleerders en meerderes respekteer ongeag van ras, kleur of geslag
In ‘n netjiese omgewing te werk
 • Nie skool se eiendom beskadig of verniel nie
 • Nie op mure, deure of geboue te skryf of te bemors nie
 • Op hom/haar as person netjies en skoon te wees
Regverdig behandel te word
 • Beskaafd optree
 • Ander leerders regverdig te behandel
 • Eerlik en opreg teenoor rolspelers op te tree

LWO BEHEERLIGGAAM

Die SBL (Skool beheerliggaam) van die skool bestaan uit verkose ouers, onderwysers, nie-KS opvoeder en die skoolhoof. Hierdie verkiesing vind elke drie jaar plaas.

Die SBL speel ‘n baie belangrike rol in die beheer van die skool. Die liggaam verteenwoordig die ouers, personeel en leerders. Van die toelatings-, taal- en godsdiensbeleid tot skooldrag, finansies en die aanstelling van personeel is kritiese belangrike afdelings wat onder hul beheer ressorteer.

Die belange van alle rolspelers by die skool word deur die SBL op die hart gedra en alle belangstellendes word genooi om in gesprek te tree met iemand van die SBL indien daar sake van belang is of wat aandag moet geniet.

PERSONEEL

VAT DAAI EERSTE TREE

Kies die skool wat u kind 'n paspoort tot die wêreld gee.

ONS BORGE