SKOOLTARIEWE

 

Per maand*

Per kwartaal

Per jaar

Speelgroepie (2dag) R1005 R2512.50 R10 050
Speelgroepie (3dag) R1029 R2572.50 R10 290
Speelgroepie (5dag) R1281 R3202.50 R12 810
Graad R – 7 R1281 R3202.50 R12 810

* Alle leerders betaal skoolgeld

* Per maand, per kind

* Skoolgeld is vooruitbetaalbaar oor 10 maande vanaf 11 Februarie tot 1 November

* Vorms vir vrystelling moet teen 28 Februarie by die finansieskantoor ingehandig word

Skooltariewe 2022

NASORGTARIEWE

 

Per maand*

Per kwartaal

Per jaar

Per kind R860 R2150 R8600

* Per maand oor 10 maande

Dagtarief: R60 per leerder per dag

BANKBESONDERHEDE

LAERSKOOL WORCESTER-OOS
BANK: ABSA
REK. NO.: 44 049 0026
REK. TIPE: TJEK

* Betaal asseblief skoolgeld en nasorg apart, maar in dieselfde rekening. U sal ’n verwysingsnommer vir albei kry.

VERWYSING:
Familiekode asook waarvoor inbetaling gemaak word

Betalings per debietorder kan met mev. Liezl van den Berg by finansies@worcesteroos.co.za of 023 347 0453 gereël word.