SKOOLTARIEWE

 

Per maand*

Per kwartaal

Per jaar

Speelgroepie (2dag) R886 R2 215 R8 860
Speelgroepie (3dag) R908 R2 270 R8 9080
Speelgroepie (5dag) R1 130 R2 825 R11 300
Graad R – 7 R1 130 R2 825 R11 300

* Alle leerders betaal skoolgeld

* Per maand, per kind

* Skoolgeld is vooruitbetaalbaar oor 10 maande vanaf 11 Februarie tot 1 November

* Vorms vir vrystelling @ 28 Februarie by Finansieskantoor ingehandig

NASORGTARIEWE

 

Per maand*

Per kwartaal

Per jaar

1 Kind R858 R2 145 R8 580
2 Kinders R1 046 R2 615 R10 460
3 Kinders R1 078 R2 695 R10 780
4 Kinders R1 110 R2 775 R11 100

* Per maand, per kind (in geval van 1 kind) oor 10 maande

  • Dag tarief: R60 per leerder per dag

BANKBESONDERHEDE

LAERSKOOL WORCESTER-OOS
BANK: ABSA
REK NO: 044 049 0026
REK TIPE: TJEK

* Betaal asb. skoolgeld en nasorg apart, maar in dieselfde rekening. U sal ‘n verwysing nommer vir albei kry.

VERWYSING:
U kind se toelatingsnommer asook waarvoor inbetaling gemaak word

Betalings per debietorder kan met Mev Annalize Thiart, finansies@worcesteroos.co.za of 023-3470453, gereel word.