SPEELGROEPIE

By die Klein Oosies verwelkom ons maats van 3 tot 5 jaar. Ons handhaaf ’n veilige en gemaklike leeromgewing waar maats speel-speel leer. Dit is vir ons belangrik dat hulle gelukkig en geborge voel. Ons volg ’n dagprogram wat beweging en motoriese vaardighede insluit, asook ’n volledige wiskunde- en taalprogram. Die SA Musiekwaardering- en Ontwikkelingskool bied terapeutiese musiek- en bewegingsprogramme – Musiek vir ons Kleintjies – vir Speelgroepie-leerders aan.

Ons het ’n groot speelterrein met ’n verskeidenheid klimrame waar fisieke vaardighede aangeleer kan word, ’n groot sandput, asook ’n pophuis vir fantasiespel.

Ons doen daagliks skeppende kuns waar ons met verskillende mediums eksperimenteer en ook aandag gee aan teksture en sensoriese ontwikkeling.

Daar is die opsie vir twee, drie of vyf dae per week vir 3- tot 4-jariges en drie of vyf dae per week vir 4- tot 5-jariges.

Die dagprogram skenk aandag aan die leerder se intellektuele, sosiale en fisieke ontwikkeling om sodoende die totale kind op te voed.

Skooltye: Maandag tot Vrydag van 08:00 tot 12:00

BAIE BELANGRIK

MONKEYNASTIX

Monkeynastix is ’n bewegingsontwikkelingsprogram wat die kind in sy totaliteit ontwikkel.

Die program wat ons volg bevorder die volgende:

 • Gesonde leefstyl
 • Stamina
 • Koördinasie
 • Balans
 • Sosiale vaardighede
 • Skoolgereedheid
 • Fyn- en grootmotoriese ontwikkeling
 • Ritme/musiek

Jou kind se welstand en ontwikkeling is ons nommer 1-prioriteit.

Apparaat:

Ons apparaat is die sleutel tot die sukses van ’n Monkeynastix-klas. ’n Groot verskeidenheid van aktiwiteite kan gedoen word en verskillende vaardighede word op elke apparaat ontwikkel. ’n Kombinasie van die verskillende apparate, en die progressie van aktiwiteite op die apparaat, help hulle om ’n vaardigheid te bemeester.

PLAYBALL

Deur sport as middel te gebruik, bied ons kinders ’n goeie basis waaruit elke aspek van hul lewens ontwikkel kan word. Die doel van Playball is om jong kinders bekend te stel aan konstruktiewe en aangename sportdeelname deur middel van verskillende ouderdomsprogramme. Al die programme het ’n “multi-aktiwiteit”-benadering, wat ’n bekwame fondament verseker in al die gewilde sport wat op skool gespeel word.

FORZA TENNIS AKADEMIE

Forza Tennis Akademie is in die mooie Worcester geleë. Ons het ’n holistiese benadering tot afrigting. Elke speler is vir ons uniek en daarom fokus ons nie net op prestasie nie, maar gee ons ook aandag aan die emosionele, geestelike en fisiese vordering van die speler. Hier by Forza Tennis wil ons ’n liefde kweek by die kinders vir tennis. Ons bevorder ook oog-handkoördinasie, balans, balvaardighede en nog meer.

Spelers kan privaat of groepafrigting kry. Forza Tennis bied ook toernooie en vakansieklinieke aan.  Wilson-toerusting en -klere kan ook deur ons bestel word.

Kontak gerus vir Annelise Human by 083 227 9290 of besoek ons by www.forzatennis.co.za.

RUGGA ROOTS

Ons kweek ’n liefde vir rugby.

RUGGA ROOTS is ’n opwindende buitemuurse rugbyprogram, gefokus op die kweek van ’n liefde vir rugby, sport en deelname. Seuns en meisies tussen 3 en 13 jaar oud is welkom om by ons prettige en gestruktureerde program aan te sluit. Ons slagspreuk, “Grassroots to Greatness”, is nie net op die sportveld van toepassing nie, maar ook in baie aspekte van die lewe, aangesien ons program ook verskeie situasies aanspreek en fisieke groei en ontwikkeling stimuleer.

Rugby is die gesig van ons program, maar dit behels ook die volgende:

Balvaardighede soos, maar nie beperk nie tot, gooi en vang, dribbel, skop en mik na ’n teiken.

Hand-oogkoördinasie: Die vermoë van die sigstelsel om die inligting wat deur die oë ontvang word te koördineer om die hande in die regte rigting te beheer, te lei en te stuur.

Fyn- en grootmotoriese vaardighede: Klein bewegings, soos die optel van klein voorwerpe, en groter bewegings, soos om om te rol en te sit.

Fisieke ontwikkeling: Dit behels die ontwikkeling van beheer oor die liggaam, spesifiek die spiere en fisiese koördinasie.

Veiligheid: Een van ons belangrikste fokuspunte is die aanleer van korrekte tegnieke wanneer rugby gespeel word om die spel veilig te hou.

Positiewe selfbeeld: Ons streef daarna om enige kind se algehele sin vir selfwaarde en persoonlike waardes deur sportmanskap te bevorder.

Dissipline: Ons glo kinders geniet gesonde dissipline deur te luister en saam te werk.

Genotvolle ervaring: Die enigste manier om effektiewe vaardighede af te rig is deur seker te maak die kinders geniet die program en het baie pret terwyl hulle leer!

CRAZY SPLASH SWIM SCHOOL

Doelwitte behels die volgende:

 • om studente so gou moonlik te leer om waterveilig te wees en daarna na die gimnasium te vorder om die verskillende swemstyle aan te leer
 • om studente te inspireer om hul doelwitte te bereik volgens die beste van hul vermoë
 • om studente se sportmanskap te ontwikkel
 • om studente fisies, emosioneel en sosiaal te onwikkel
 • om studente te leer dat elke mens se behoeftes en talente verskil
 • om studente opgewonde te maak om elke week te kom swem en dit baie te geniet

JUMP AHEAD KINDERKINETIKA

“For a better, healthier and smarter child”

Kinderkinetika word weekliks aangebied by Worcester-Oos. Die kinders geniet die verskillende aktiwiteite wat gedoen word en ontwikkel op ’n genotvolle manier deur te “speel”.

Wat is Kinderkinetika?

Kinderkinetika bied wetenskaplik gefundeerde bewegingsontwikkelingsprogramme vir kinders aan van geboorte tot 13 jaar. Daar word gefokus op die kind se totale ontwikkeling vanuit ’n grootmotoriese oogpunt.

Die Kinderkinetika-program fokus ook op die rehabilitering van fisiese, psigo-motoriese en/of neuro-motoriese agterstande. Dit is belangrik dat die grootspiervaardighede eers ontwikkel voordat die fyner spiervaardighede optimaal bemeester kan word. Die ontwikkeling van motoriese vaardighede kan ook skoolprestasie verbeter en lees- en leerprobleme voorkom of verbeter.

Vaardighede/komponente wat aangespreek word:

 • Grootspierontwikkeling
 • Sportvaardighede
 • Algehele fiksheid en welstand
 • Lae spiertonus
 • Lees- en skryfprobleme
 • Aandagspan en konsentrasie
 • Motoriese beplanning
 • Balans
 • Koördinasie
 • Balvaardighede
 • Vestibulêre vaardighede
 • Refleksprobleme
 • Fynmotoriese vaardighede
 • Premature babas

Programme:

 • Kleuterprogram (2 – 7 jaar)
 • Sportontwikkeling en algehele fiksheidsprogram (7 – 13 jaar)
 • Babastimulasie
 • Welstandsprogram
 • Aangepaste/Remediërende program (individueel)

Kwalifikasies:

 • SC-graad – Menslike Bewegingskunde
 • Honneursgraad in Kinderkinetika
 • Behoort aan die raad SAPIK (Suid-Afrikaanse Professionele Instituut vir Kinderkinetika)

Vir meer inligting, kontak gerus vir Mareli Holtzhausen by 082 336 4397 of mkinetika@gmail.com.

Video: Wat is Kinderkinetika?

Video: Kleuterprogram

Video: Babaprogram

Hierdie nasorg is spesiaal vir die mammas wat daagliks jaag om alles gedoen te kry, omdat hulle ‘n kleuter in Speelgroepie/Graad R het wat 12:00/12:15 uitkom en dan heen en weer moet ry vir sussie of boeta se sport. Die maatjies is in ‘n baie veilige en beskermde omgewing.

XT8A9086