Vakante Poste

POS BESKIKBAAR: SKOOLHOOF

Die Laerskool Worcester-Oos is ‘n gebalanseerde Afrikaansmeduim skool wat ‘n premie plaas op akademiese uitnemendheid, die uitleef van hoë etiese-, morele- en geestelike waardes. Die uitbou en ontwikkeling van bestaande tradisies en etos word as belangrik vir ons geag. Ons VISIE is: “Uitnemende onderwys verseker gelukkige en goed toegeruste kinders.”

Die SBL van Laerskool Worcester-Oos nooi graag voornemende kandidate uit om aansoek te doen vir die bg pos soos geadverteer op die WKOD se vakaturelys 1 van 2019 wat op 15 Februarie 2019 verskyn het. Die vakaturelys is beskikbaar op die WKOD se webwerf:

http://e-recruitment.westerncape.gov.za/index.php/vacancies/index/clear

Voornemende kandidate word uitgenooi om aanlyn aansoek te doen. E-pos enige navrae aan: nadial@axxess.co.za